Priser

Høysesong: 12. juni - 20. august

  • Ukesleie 7500,-
  • Dagsleie 2000,-

Lavsesong: til 11.juni - fra 21. august

  • Ukesleie 5000,-
  • Dagsleie 1000,-
BOOKING OG BETALING MÅ GJØRES PÅ PC, IKKE SMARTTELEFON/NETTBRETT

Betingelser:
Oppmøte ved våre båtplasser utenfor Spar i Kragerø sentrum (Ytre Strandvei 34, 3770 Kragerø) etter avtale.

Vår representant vil gjennomgå kort opplæring i bruk.

Båtene er utstyrt med 4 vester til voksne, dregg, fendere, lanterne, tau og padleåre. Eventuelle øvrige behov må besørges av leietaker.

Båtfører må til en hver tid være over 18 år. Vi anbefaler at fører har erfaring med båt, da Kragerøs farvann har mye båttrafikk.

Leietaker er ansvarlig for alle skader og hendelser under leietiden, og er ansvarlig for riktig og lovlig bruk, samt reparasjon av  selvforskyldte skader på båtene under leieperioden eller mangler.
OBS: Skade på propell eller undervannshus vil måtte erstattes inntil egenandel på 4000,- 

Båten leveres tilbake med full tank (kan fylle på bensinpumpene rett ved bryggeplass).  

Forhåndsbetales via bookingkalender på nettsiden. Beløp er ikke refunderbart når betalt. 

Dersom uforutsette ulykker eller driftsstans gjør at utleieobjekt ikke er tilgjengelig, tilbakeføres leiebeløpet i sin helhet.